Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


logo-1918-2018.png

 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1

+420 221 403 111
 
IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

 

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

Centrum EURAXESS loni odpovědělo na 27 321 dotazů zahraničních vědců

Zahraničních vědců v České republice přibývá. Pomoc s administrativními povinnostmi, ale také s adaptací na nové podmínky a kulturu, je každodenní náplní práce informačních a konzultačních kanceláří EURAXESS.

Jen za uplynulý rok se kanceláři EURAXESS v Praze podařilo zodpovědět více než 27 321 dotazů od vědců 64 různých národností. O koordinaci sítě EURAXESS v ČR se stará Markéta Doležalová, která přiblíží, čím vším se EURAXESS zabývá.

 

 

Na co se zahraniční vědci nejčastěji ptají?
Základní podmínkou, kterou musí vědci ze států mimo EU splnit, aby u nás mohli pracovat, je získat povolení k pobytu. EURAXESS nabízí své služby už 13 let a dotazy na vstupní podmínky, tedy na náležitosti týkající se víz a pobytových oprávnění, po celou dobu tvoří přibližně 70 % naší agendy.  Jakmile je proces povolování pobytu zdárně dokončen a vědec, mnohdy s celou rodinou, přicestuje do ČR, zajímá ho, nejen jakým způsobem bude řešeno jeho sociální a zdravotní pojištění a jak bude odvádět daně, ale například i kde najde ubytování, kurz českého jazyka, vhodnou školu pro děti nebo anglicky hovořícího praktického lékaře.
 
Zaskočil vás loni nějaký dotaz?
Spektrum dotazů je tak pestré, že už nás vlastně nic nezaskočí. Ale vzpomínám si, že nedávno nás přece jen jeden překvapil. Vědec, který se k nám chystal ze země s tropickým klimatem, nám kromě dalších zaslal i dotaz, zda bude potřebovat k přesunům po Praze sněžnice, protože slyšel, že v zimě tu občas leží na chodnících sníh.
 
Kolik zahraničních vědců se na vás v roce 2017 obrátilo?
Vědci se na nás obracejí opakovaně po celou dobu pobytu u nás, průběžně se staráme přibližně o 800 klientů. V uplynulém roce to byli zahraniční výzkumníci 64 různých národností. Nejčastěji  jde o odborníky z Ukrajiny, Indie a Ruska. Oproti předcházejícímu období pozorujeme zvýšený zájem čínských, amerických a japonských vědců. 
 
Jaký je proces práce se zahraničními vědci?
Našim cílem je nabídnout vždy konkrétní pomoc. Jsme připraveni asistovat výzkumným organizacím už od samého zrodu myšlenky přijmout zahraničního pracovníka a dovést věc ke zdárnému konci, kterým je v tomto případě jeho příjezd do ČR. Na našem portále www.euraxess.cz je možné zadávat volné pracovní pozice a procházet životopisy vědců z celé Evropy. Od počátku asistujeme v často složitém legislativním procesu získání „povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu“, jsme v kontaktu se zaměstnavatelem i samotným vědcem ještě v době jeho pobytu v domovské zemi, koordinujeme postup při podávání jeho žádosti, máme k dispozici veškeré potřebné formuláře, spolupracujeme s Ministerstvem vnitra ČR při sledování každého jednotlivého případu, zastupujeme na základě plné moci tohoto vědce při mnoha nutných úkonech. Standardem našich služeb je osobní asistence, tlumočení a další služby související s jednáním na úřadovnách Odboru azylové a migrační politiky MV ČR a cizinecké policii a dalších, které jsou pro cizince na našem území opakovaně nevyhnutelné. A je toho samozřejmě ještě mnohem víc.
 
Jaké všechny služby zahraničním vědcům nabízíte?
Kromě výše uvedených služeb se zaměřujeme zejména na usnadnění integrace zahraničních vědců u nás. Nabízíme pravidelné kurzy českého jazyka, diskusní a společenská setkání, výpravy za krásami i kulturou naší země. Tyto akce umožňují navázání pracovních i společenských kontaktů mezi vědci různých specializací z celého světa a jejich českými kolegy. Jsme si vědomi, že o délce a úspěchu pracovního pobytu u nás často rozhoduje spokojenost rodiny výzkumníka. Proto nabízíme i celou řadu aktivit určených rodinám s dětmi. V loňském roce to byla projížďka historickou tramvají, zahradní piknik, společná výtvarná dílna nebo vánoční odpoledne se zdobením perníčků.
 
Kolika zahraničním vědcům jste za dobu fungování centra pomohli?
Cizinců, kterým jsme mohli pomoci, bylo více než 10 tisíc. Nešlo pouze o vědecké pracovníky, stejné služby totiž nabízíme i rodinným příslušníkům. I čerstvě narozené dítě potřebuje své pobytové oprávnění, a tak se můžeme za uplynulý rok pochlubit, kromě jiného, i deseti „euraxessími“ miminky, o která jsme se mohli (alespoň pokud jde o administrativní procesy) postarat.
 
Jaké služby poskytujete českým vědcům, kteří přemýšlí o vycestování do zahraničí?
Pomůžeme jim s vyhledáním vhodné stáže, pracovní pozice nebo s uveřejněním vlastního životopisu na portále EURAXESS Jobs Protože centra EURAXESS pracují i v ostatních evropských zemích a navzájem úzce spolupracují, pokud se rozhodnou vycestovat, předáme je kolegům v cílové zemi.
 
Co vás čeká v nejbližší době?
Jistě nás čeká zejména množství každodenní práce, ať už v naší kanceláři, kde máme otevřeno každý den, nebo „v terénu“ při osobních asistencích. A se zahraničními vědci se těšíme na první letošní společenské setkání s názvem „ Antivalentine´s party“, které nás čeká za několik dní.
 
 
Centrum EURAXESS je součástí Střediska společných činností AV ČR, konkrétně Odboru projektů a grantů a působí za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Významně přispívá ke zlepšení situace vědců ze zahraničí, kteří se rozhodli působit v České republice a zapojit se do výzkumných týmů na pracovištích Akademie věd nebo na vysokých školách.
 
Prostřednictvím svých center poskytuje informace a pomoc jak přijíždějícím, tak vyjíždějícím výzkumným pracovníkům. EURAXESS centra pomáhají nejen výzkumným pracovníkům, ale i jejich rodinám s přípravami a organizací jejich cesty do cizí země a poskytují komplexní pomoc v otázkách jejich mobility. Všechny služby nabízené sítí EURAXESS jsou zdarma.
 
 

 

 

7. 2. 2018