Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


logo-1918-2018.png

 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1

+420 221 403 111
 
IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

 

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

Výchova dětí v Čechách

Česká republika patří k zemím s nejštědřejší daňovou podporou rodin s malými dětmi. Přesto je tato její výdajová politika (dávky, daňové úlevy, veřejné služby) v rámci Evropské unie jen lehce nadprůměrná. Proč? Podle studie expertů z think-thanku IDEA CERGE-EI se podpora výrazně soustřeďuje na daňové úlevy, zatímco formou služeb péče o děti je nízká.

Takto nastavená politika se navíc míjí účinkem pro sociálně slabší rodiny a pro ženy-matky. Rodiny bez pracovních příjmů nebo s příjmy velmi nízkými, které mají zároveň více dětí, totiž daňové úlevy nevyužijí. „Rodičům, a to především matkám, systém nenabízí podporu částečných úvazků a dostatek míst ve školkách. Důsledkem je, že Česká republika vykazuje v EU jedny z nejvyšších negativních dopadů mateřství na zaměstnanost žen,” upozorňuje autorka studie IDEA pro Volby 2017: Podpora rodin s dětmi Klára Kalíšková z IDEA CERGE-EI.
 
Tato země není pro děti – nebo pro ženy?
 
 
Skloubit pracovní a rodinný život se zdá být složité především pro ženy. Ty přerušují pracovní kariéru často na mnoho let, aby pečovaly o děti. Rodiny se rovněž potýkají se zvýšenou finanční zátěží, která se odráží mj. v relativně vysokém ohrožení příjmovou chudobou. Nejen taková zjištění přispívají k paradoxu, že s průměrem 1,5 dítěte na jednu ženu (tedy výrazně pod reprodukční hranicí 2,1 dítěte) patří Česká republika mezi země s nejnižší porodností na světě – a to i přesto, že je zdejší daňový systém k rodinám naopak jeden z nejštědřejších.
 
Příklady z jiných zemí ale ukazují jinou cestu. Pokud rodiny podpoříme nikoli „plošně ” různými daňovými úlevami nebo dávkami, ale ulehčíme péči o děti pečující osobě (v ČR primárně ženě-matce), dětí by se mohlo rodit více.
 
Konkrétně může ulehčit péči o děti rozmanitější nabídka služeb nebo podpora zapojení druhého z rodičů. „Ukazuje se, že pro zvýšení porodnosti je několikanásobně efektivnější než jiné typy. Pro stát je navíc, jak se ukazuje, i ekonomicky výhodnější. Takové doporučení by měl český systém podpory rodin s dětmi zohlednit,” uzavírá Filip Pertold z CERGE-EI.
 
K tématu více rovněž v březnovém příspěvku Proč Evropanky nechtějí mít děti? , který mj. představil studii na téma, proč ženy v Evropě nechtějí mít více dětí.
 
Studie IDEA pro Volby 2017: Podpora rodin s dětmi představuje první ze série tří studií, které připravil Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA CERGE-EI) jako součást projektu „IDEA pro Volby 2017”. Záměrem expertů z think-thanku Národohospodářského ústavu AV ČR je představit voličům vybraná socioekonomická témata a formulovat klíčové otázky pro veřejnou diskusi. Posléze, na podzim 2017, analyzují, jaké odpovědi nabízejí programy jednotlivých politických subjektů.
 
Studie obsahuje následující otázky pro veřejnou diskusi:

 

 • Která forma podpory rodin s dětmi by se měla zvýšit (pokud nějaká)?

Daňová, dávková nebo podpora formou lepší dostupnosti veřejných služeb? A která snížit?

 

 • Míra daňových úlev (DPFO a pojistné) pro rodiny s dětmi

Míra by se měla zvýšit, snížit, anebo zůstat na současné úrovni? Mělo by dojít ke změně formy podpory (jak)?

 

 • Zacílení podpory rodin s dětmi na rodiny sociálně potřebné

Je současné nastavení dávkové podpory rodin s dětmi vhodně nastaveno nebo by se mělo více přesměrovat na určité typy rodin? Které?

 

 • Zacílení podpory rodin s dětmi na (ne)pracující

Měla by se dávková podpora více zaměřit na rodiny s dětmi bez pracovních příjmů nebo spíše na rodiny s dětmi, ve kterých alespoň jeden rodič pracuje? Jak? 

 

 • Nízká zaměstnanost matek s dětmi

Považujete současnou situaci za problematickou? Pokud ano, je žádoucí problém řešit na úrovni státu? Jak?

 

 • Dopady mateřství na mzdy žen

Považujete současnou situaci za problematic­kou? Pokud ano, je žádoucí problém řešit na úrovni státu? Jak?

 

 • Dostupnost zařízení pro děti mladších tří let

Je třeba činit opatření na zvýšení dostupnosti těchto zařízení? Na jaké úrovni (stát, kraje, obce)? Jakým opatřením v jakých typech zařízení?

 

 • Dostupnost zařízení předškolní výchovy pro děti od 3 let věku

Je stávající situace a výhled uspokojující nebo je třeba dodatečných opatření na úrovni státu? Jakých?

 

 • Flexibilita forem práce

Je dostupnost flexibilních forem práce (včetně částečných úvazků, práce z domova,…) dostatečná nebo se jedná o problém? Je žádoucí tento problém řešit opatřením na úrovni státu? Jak?

 

 • Role otců v péči o děti

Je žádoucí na úrovni státu motivovat otce k většímu zapojení do péče o děti?

 

 •   Fertilita

Je stávající míra fertility v ČR dostačující nebo je třeba dodatečných opatření ke zvýšení porodnosti? Jakých?

 

 

 

 Na téma, jak věda ovlivňuje veřejné politiky, více rovněž v druhém čísle časopisu A / Věda a výzkum.stažení pdf
 
 

Připravil: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Stanislava Kyselová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
 
 
 

 

12. 7. 2017