Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 403 111

 

IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Připravované akce

 

2018_02_22_Tyden_mozku.png

 

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

Konferenční centrum - zámek Liblice

Otevřená věda II

Euraxess

Nakladatelství Academia

Vila Lanna

Středisko společných činností AV ČR

je veřejná výzkumná instituce zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR. Je samostatným právním subjektem neziskového charakteru, jehož cílem je zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje a poskytování podpůrných činností zejména Akademii věd ČR a jejím pracovištím. Více informací  

Nabídka služeb pracovištím AV ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mayské podzemí a podsvětí

Ve dnech 12. října až 26. října 2010 bude v prostorách přízemí budovy Akademie věd ČR ke zhlédnutí výstava fotografií Stanislava Chládka s názvem Mayské podzemí a podsvětí. Výstava bude prezentovat ukázky z devítileté práce autora v mayských rituálních jeskyních ve Střední Americe. Bude zahájena prof. Václavem Pačesem, bývalým předsedou AV ČR, a bude přístupna veřejnosti zdarma každý všední den mezi 9 až 19 hodinou.

11.10.2010

Více zde

Znovuotevření hotelu Mazanka

Předseda Akademie věd České republiky Jiří Drahoš a ředitel Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., Jiří Malý slavnostně představili dne 30. září 2010 nově zrekonstruovaný hotel Mazanka. Šikovnou polohu v blízkosti metra Ládví a na dosah přilehlého akademického kampusu rády využijí ústavy pro ubytování svých vědeckých návštěv, jak při prohlídce interiéru zaznělo z úst mnohých ředitelů pracovišť.

5.10.2010

Více zde

Projekt Otevřená věda je úžasný nápad

/videogalerie/img/novehrady2010.jpg

„Otevřená věda je úžasný nápad, na kterém je neuvěřitelné, že se jej daří tak dlouho posouvat vpřed. Je to způsob jak oslovit učitele a studenty, jak je přilákat k přírodním vědám. Myslím, že funguje velmi promyšleně, velice intenzivně a z těch projektů, které znám má jeden z největších impaktů. Myslím, že všechny prostředky, které jsou vynaloženy na Otevřenou vědu jsou velice efektivně využity.“ řekl Doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D., garant kurzu biologie praktických kurzů Otevřené vědy pro SŠ učitele, které se konaly v srpnu 2010 v Akademickém a univerzitním centru v Nových Hradech.

24.9.2010

Více zde

Putovní výstava Věda na vaší straně

„Oči vědce vidí neviditelné, mozek vědce chápe nepochopitelné, objevy, které přináší, jsou nedocenitelné“ – tak znějí motta exteriérové výstavy Věda na vaší straně, kterou 20. září 2010 na brněnském Malinovského náměstí vyslal na pouť po Česku prof. Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR. Expozice má za cíl prostřednictvím patnácti velkoformátových fotografií představit práci vědců z Akademie věd ČR,

22.9.2010

Více zde

Výsledky auditu Ministerstva financí ve Středisku společných činností Akademie věd

V bodě 7 ve Stanovisku Rady pro výzkum, vývoj a inovace k „Návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011“ (výdaje na výzkum, vývoj a inovace na rok 2011 s výhledem na léta 2012 a 2013) ze dne 17. 9. 2010 je uvedeno, že nejsou známy výsledky auditu kapitoly AV ČR provedeného Ministerstvem financí v letošním roce. Akademie věd k tomu přináší následující vyjádření:

21.9.2010

Více zde

Nové webové stránky Týdne vědy a techniky

Mirka Klimentová a Karina Nováková

Právě v tento dnech byly spustěny nové stránky Týdne vědy a techniky (TVT) Akademie věd ČR. Vám, kteří již tento vědecký festival znáte, nemusíme TVT představovat, ale vám, kteří se rádi dozvíte něco nového či přivítáte informace o tom, co vás v tomto ročníku čeká, nabízíme malou nápovědu...

20.9.2010

Více zde