Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


logo-1918-2018.png

 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1

+420 221 403 111
 
IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

Konferenční centrum - zámek Liblice

Otevřená věda II

Euraxess

Nakladatelství Academia

Vila Lanna

Středisko společných činností AV ČR

je veřejná výzkumná instituce zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR. Je samostatným právním subjektem neziskového charakteru, jehož cílem je zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje a poskytování podpůrných činností zejména Akademii věd ČR a jejím pracovištím. Více informací  

Nabídka služeb pracovištím AV ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Konference Věda bez hranic

V úterý 5. dubna 2011 uspořádalo EURAXESS Centrum Česká republika při Středisku společných činností AV ČR, v. v. i. pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy konferenci s mezinárodní účastí s názvem Věda bez hranic: pracovní pozice ve vědě a výzkumu.

11.4.2011

Více zde

Odstartoval program akcí Den Země s AV ČR 2011

Vernisáží výstavy fotografií Barevný svět hornin pod mikroskopem a první přednáškou RNDr. Aleše Špičáka, CSc. Kdy a kde nastane další pohroma aneb Sopky a zemětřesení v Indonésii byl v budově Akademie věd AV ČR na Národní v Praze zahájen dubnový program akcí věnovaných planetě Zemi – Den Země s AVČR 2011.

7.4.2011

Více zde

Euraxess Centrum zve na konferenci „Věda bez hranic: pracovní pozice ve vědě a výzkumu“

EURAXESS Centrum Česká republika (projekt Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.) pořádá v úterý 5. dubna 2011 pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy konferenci Věda bez hranic: pracovní pozice ve vědě a výzkumu. Jedná se o akci realizovanou v rámci projektu EURAXESS T.O.P.

23.3.2011

Více zde

Ceny nakladatelství Academia

Knihou roku v soutěži Ceny Nakladatelství Academia a zároveň i vítězem kategorie „Původní vědecká nebo populárně naučná práce“ se stala publikace „Dějiny nové moderny. Česká literatura 1905–1923“. Jde o první svazek nového projektu autorského týmu Vladimíra Papouška, který se pokusil představit literární dějiny poněkud netradičním způsobem.

16.3.2011

Více zde

Zveme na Den Země s Akademií věd ČR 2011

Čeká na vás program akcí sestavený u příležitosti Dne Země 2011, jenž se každoročně po celém světě oslavuje 22. dubna. Připravili jej pracovníci Oddělení tektoniky a geodynamiky Geofyzikálního ústavu AV ČR a Odboru projektů a grantů Střediska společných činností AV ČR.

15.3.2011

Více zde

Krása a tajemství mikrosvětů

Výstava Františka Weydy "Krása a tajemství mikrosvětů" ve které dochází k prolínání vědecké a výtvarné fotografie probíhá v těchto dnech v budově AV ČR v Praze. Je otevřená od 7. do 25. března 2011 a je volně přístupná. Výstava zahrnuje fotografie zhotovené především pomocí technik mikrofotografie a kromě vědeckých a vědecko-populárních fotografií zde naleznete i fotografie výtvarné.

14.3.2011

Více zde