Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 403 111

 

IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

Konferenční centrum - zámek Liblice

Otevřená věda II

Euraxess

Nakladatelství Academia

Vila Lanna

Středisko společných činností AV ČR

je veřejná výzkumná instituce zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR. Je samostatným právním subjektem neziskového charakteru, jehož cílem je zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje a poskytování podpůrných činností zejména Akademii věd ČR a jejím pracovištím. Více informací  

Nabídka služeb pracovištím AV ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SSČ AVČR pořádá kurz Komunikace vědy prostřednictvím médií

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. připravilo kurz „Komunikace vědy prostřednictvím médií“. Tato vzdělávací akce proběhne v pěti celodenních vzdělávacích blocích v období ledna až března roku 2011 a je určena vědeckým pracovníkům zabývajícím se popularizací vědy a pracovníkům mediálních a tiskových oddělení pracovišť Akademie věd ČR. Cílem připravovaného kurzu je seznámení vědecké obce s prostředky komunikace vědy v dnešním mediálním světě, zlepšení propojení vědy a médií prostřednictvím posílení znalostí zástupců jednotlivých pracovišť AV ČR v oblasti efektivní popularizace a komunikace vědy a výzkumu. Podrobnější informace o obsahu kurzu poskytuje Mgr. Vladislava Pospíšilová na adrese pospisilova@ssc.cas.cz či telefonu 221 146 388. Více o kurzu zde.
 

16.12.2010

Více zde

Další úspěch zámecké kuchyně KC AV ČR - zámek Liblice

Kuchař Zámecké kuchyně Konferenčního centra AV ČR, pan Jaroslav Finkous, se stal 4.12.2010 ve Zvíkovském Podhradí v Hotelu Zvíkov absolutním vítězem mezinárodní soutěže ČESKÝ KAPR 2010 se ziskem Zlaté medaile. Kromě tohoto nejvyššího ocenění získal zvláštní cenu časopisu Svět obchodu. Vítězný pokrm bude jako excelentní specialita Zámecké kuchyně nabízen v KC AV ČR – zámku Liblice.

6.12.2010

Více zde

EURAXESS Centrum úspěšně zakončilo Měsíc mobility

/sys/galerie-obrazky/obrazky-novinky/Uvod.jpg

Série seminářů „Měsíc mobility – věda v pohybu“, společná iniciativa EURAXESS Centra Česká republika a projektu PROMOTE, byla úspěšně zakončena 24. listopadu 2010 v Technologickém centru v Praze. V průběhu listopadu měli vědecko-výzkumní pracovníci možnost navštívit obdobné semináře v 11 městech České republiky. Akce „Měsíc mobility“ vzbudila zájem, ve všech regionech měly semináře velkou účast a po jejich ukončení následovala vždy živá debata. Fotogalerie

3.12.2010

Více zde

Výstavy v budově Akademie věd

V těchto dnech probíhájí v budově Akademie věd na Národní třídě dvě výstavy, které jsou zdarma přístupné veřejnosti. V prvním případě se jedná o výstavu Dimitrije Kadrnožky s názvem Reminiscence. Jejím obsahem jsou díla zmíněného autora. Výstava se koná v sále ICAVI. V prostorách foyae mohou návštěvníci spatřit fotografie Lubomíra Kotka s podtitulem 25 let poté. Přehlídka fotografií připomíná změny které se udály během posledních 25 let.

23.11.2010

Více zde

Křest knihy Shakespeare a jeviště svět

V pátek 5. listopadu 2010 se od 18 hodin konal v sídle Akademie věd ČR slavnostní křest knihy prof. Martina Hilského Shakespeare a jeviště svět. Slavnostní večer byl zahájen pořadem Podoby sonetů - podoby lásky, prof. Martin Hilský přednesl své překlady sonetů a Daniel Dobiáš je hudebně interpretoval formou výrazového šansonu. Akce probíhala v rámci 10. Týdne vědy a techniky a pořadatelem byl British Council. (převzato z www.academia.cz) Fotogalerie

18.11.2010

Více zde

Setkání partnerů mezinárodního projektu „CASC“ v budově Akademie věd

Ve dnech 21. -22.10. se v Informačním centru AV ČR pro Inovace (ICAVI) uskutečnilo setkání aktérů mezinárodního projektu “Cities and Science Communication” (CASC). Projekt je podpořen ze 7. Rámcového programu na podporu vědy a výzkumu Evropské unie. „Cílem je popularizace vědy a zapojení veřejnosti jako aktivního účastníka do dialogu mezi vědou, politikou a podnikáním, tj. zvýšení zájmu široké veřejnosti o oblast vědy a výzkumu,“ říká o projektu Mgr. Vladislava Pospíšilová ze Střediska společných činností AV ČR, v.v.i..

1.11.2010

Více zde